۱۶ بهمن ۱۳۹۷ 71 9.5 MB 03:14 دقیقه 15 0

ما همه بیداریم

ما بیداریم از عشق #ایران سرشاریم

زمان طوفان همه مثل کوه

پر از امید، پر از شکوه

همیشه یک ملت و یک گروه

کنار هم پر از شکوه

فراز هر قله ای نام مامی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط