شعر کودکانه متشکرم خداجون

متشکرم خداجون

متشکرم خداجون

5c23503954540.jpg


خوش حال هستم امروز /// چون توی جشنم الان

متشکرم که حالا /// نه ساله ام خدا جان

با همکلاسی هایم /// توی حرم نشستم

به به چه خوب ! انگار /// توی بهشت هستم

شکل فرشته ام من /// با چادر سفیدم

عالیست چون از امروز /// یک آدم جدیدم


مطالب مرتبط