از خوراکیهای حلال و طیب که رزق شماست بخورید

مراقب آنچه می خوری، باش!

مراقب آنچه می خوری، باش!

غذامی تواند در خلق و خوی انسان تأثیرگذار باشد، روان انسان از نوع غذا و عادات غذایی تاثیر می پذیرد؛ زیرا جسم و روح در یکدیگر تأثیر متقابل داشته با همدیگر تعامل می یابند. این امر در آموزه های دینی بسیار مورد توجه قرار گرفته و نمونه هایی از آن در ادامه آمده است:

نمونه اول: قرآن کریم به گروهی از یهود اشاره می کند که مرتکب کارهای زشتی نظیر جاسوسی و تحریف آیات قرآن شده اند. سپس به این حقیقت اشاره می کند که آنان دلی پاک ندارند.[1] اما بلافاصله ناپاکی درون آنان را به حرام خواری آنها پیوند می دهد. این امر نشان می دهد که خوردن حرام با آلودگی قلبی ارتباطی نزدیک دارد چنان که می فرماید: «سماعون للکذب اکالون للسحت؛» پذیرا و شنوای دروغ هستند [و] بسیار مال حرام می خورند.[2]

5bb1b8453a5c0.jpg

نمونه دوم: از جمله حالات درونی انسان کینه توزی و دشمنی است. شیطان نهایت تلاش خود را می کند تا دشمنی ها، کینه ها و غفلت ها در میان پیروانش افزایش یابد. یکی از ابزارهای شیاطین، شراب خواری است. لذا حالات درونی اخلاقی می تواند تحت تاثیر یک نوشیدنی، وضعیت منفی پیدا کرده، انسان ها را از یکدیگر دور سازد. چنان که قرآن در این زمینه می فرماید: «انا یریدالشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء فی الخمر و المیسر یصدکم عن ذکرالله و عن الصلوه فهل انتم منتون»؛ همانا شیطان می خواهد با شراب و قمار، میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را ازیاد خدا و از نماز باز دارد. پس آیا شما دست برمی دارید؟[3]

نمونه سوم: حضرت رضا (علیه السلام) در ارتباط با عدس و تاثیر آن در حالت روحی چنین فرمود:

«علیکم بالعدس فانه مبارک مقدس و انه یرق القلب و یکثر الدمعه و انه قد بارک فیه سبعون نبیا آخرهم عیسی ابن مریم علیه السلام»؛ عدس بخورید که مبارک و مقدس است و قلب را رقت می دهد و اشک را جاری و زیاد می سازد و هفتاد پیغمبر از آن برکت یافته اند که آخرین آنها عیسی فرزند مریم (ع) می­باشد.[4]

نمونه چهارم: حضرت ثامن الحجج (ع) به یکی از فواید چغندر اشاره می کند: خوردن چغندر عقل را استحکام می بخشد و خون را تصفیه می کند.[5]

حالات درونی اخلاقی می تواند تحت تاثیر یک نوشیدنی، وضعیت منفی پیدا کرده، انسان ها را از یکدیگر دور سازد.

غور در بیکرانه آیات، مسائل جالبی را در ارتباط با خوردن، آشامیدن و رعایت بهداشت غذا پیش روقرار می دهد، از امور پاکی که ما روزی شما کردیم بخورید،[6] از رزق خدا بخورید و بیاشامید،[7] از آنچه در زمین است و حلال و طیب می باشد بخورید،[8] از خوراکیهای حلال و طیب که رزق شماست بخورید،[9] از آنچه ذبح شرعی شده است بخورید،[10] از محصولات و ثمره های باغ ها بخورید،[11]بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید،[12] از روییدنی های زمین بخورید و به دیگران بخورانید،[13] کسانی که مال یتیم می خورند در بطن خود آتش می خورند،[14] کسانی که غیبت می کنند، گوشت برادر خویش را می خورند و[15]...

مسائل بهداشتی و پزشکی در این کتاب آسمانی چشمگیر است. آن گاه که قرآن کریم به مصالح و حکمت های احکام اشاره می کند، امور مربوط به بهداشت برجسته است. اهتمام به امور پزشکی و بهداشتی تا بدان حد است که مهمترین مشوق دانشمندان در دوران تمدن اسلامی شد تا علم پزشکی را به اوج رساند و در این راستا گوی سبقت را از دیگر نظامات پزشکی معاصر برباید. طب الائمه (ع)، شاهکار جهان اسلام است که در ادامه، طب الصادق (ع) و طب المعصومین (ع) را پدید آورد. فرهیختگان جهان اسلام با الهام از پیشوایان دین به علم پزشکی روی آوردند و هزاران خدمات طبی ارائه کردند.

منبع: سبک زندگی رضوی (4)، بهداشت و تغذیه

-----------------------------

پی نوشت ها:

[1]. مائده/41.

[2]. مائده/42.

[3]. مائده/91.

[4]. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص188.

[5]. برقی، المحاسن، ج2، ص327.

[6]. بقره/57.

[7]. بقره/60.

[8]. بقره/168.

[9]. مائده/88، اعراف/160، نحل/114، طه/81، سبا/15.

[10]. انعام/118.

[11]. انعام/141.

[12]. اعراف/31.

[13]. حج/28.

[14]. نساء/10.

[15]. حجرات/12.


مطالب مرتبط