وقتی از خود حضرت پرسیدند: «قطع کننده لذت ها را یاد کنیم؟ یعنی دقیقاً به یاد چه چیزی باشیم؟ در جواب فرمود: «یاد مرگ»

مرگ، هیولا نیست!

مرگ، هیولا نیست!

ما خیلی چیزها را توی زندگی کج فهمیدیم. مثلاً فکر کردیم ثروت اندوزی آرامش می آورد در حالی که این گونه نبود. یا مثلاً گمان داشتیم اینکه به موفقیت نمی رسیم محصول سحر و جادوو ... است، دریغ از این که محصول تنبلی خودمان بود.

مرگ هم یکی از آن چیزهایی است که خوب نفهمیدیمش. مرگ را یک هیولای ترسناک و شاخ دار تصور کردیم که هیچ وقت نباید به آن فکر کنیم. هیولا، بالاخره فکرش هم آدم را می ترساند و آرامش را از آدمی می گیرد؛ اما آیا واقعاً این گونه بود؟ آیا فکر و یاد مرگ آرامش می دهد یا می گیرد؟

رسول خدا (ص) فرمود: روزگار شما از دو حال خارج نیست؛ یا خیلی زندگی به کامتان نیست و در سختی گذران عمر می کنید. یا وضعتان خوب است، کیفتان کوک است و هیچ غمی به دل ندارید. جزو این دسته یا آن دسته باشید تفاوتی ندارد. هر دو حالت، خارج از تعادل و وضعیت مطلوب است. اگر می خواهید به تعادل برسید، «اکثرو من ذکر هادم اللذات»؛[1] قطع کننده لذت ها را فراوان یاد کنید. وقتی از خود حضرت پرسیدند: «قطع کننده لذت ها را یاد کنیم؟ یعنی دقیقاً به یاد چه چیزی باشیم؟ در جواب فرمود: «یاد مرگ».[2]

5d00a8fbb68c3.jpg

یاد مرگ، برهم زننده لذت هاست. اگر شما جزو افرادی باشید که در تنگنا زندگی می کنید، یاد مرگ لذت ها را در چشم تان آن قدر حقیر می کند که از وضعیت تان راضی می شوید. اگر از دسته دوم هم باشید و در توانگری زندگی کنید، یاد مرگ لذت هایی که به آن دل بسته اید را در چشمتان مبغوض می گرداند و در عوض رویگردانی از لذت های گذرای دنیوی، تعالی را به شما هدیه می دهد.

یاد مرگ، برهم زننده لذت هاست

آن چه ما باید از مرگ برداشت می کردیم و بکنیم، این است؛ یک نسخه درمانی که هر وقت حالمان خوب نبود، هرگاه از تعادل خارج شدیم، هرگاه به دنبال تعالی بودیم، به یادش بیفتیم و به جانمان نفسی تازه بیفزاییم. مرگ، هیولا نیست. یاد مرگ به افراد مؤمن و در جست و جوی ایمان کمک می کند تا حالشان خوب شود.

منبع: نشریه خانه خوبان (110)، محسین سیمائی


پی نوشت ها:

[1] . کنزالعمال، ج15، ح4297.

[2] . بحارالانوار، ج3، ص167.


مطالب مرتبط