مسابقه فرهنگی خط حزب الله 143

مسابقه فرهنگی خط حزب الله 143

مهلت شرکت در مسابقه 6شهریور ماه می باشد.

به برندگان بعد از پایان مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.

اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.

لینک شرکت در مسابقه


مطالب مرتبط