مسابقه فرهنگی خط حزب الله 166

مسابقه فرهنگی خط حزب الله 166

مهلت شرکت در #مسابقه 16 بهمن ماه می باشد.
به برندگان بعد از پایان مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.
اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.


لینک شرکت در مسابقه


مطالب مرتبط