مسابقه فرهنگی مثل باران

مسابقه فرهنگی مثل باران

مهلت شرکت در #مسابقه 6 آذر ماه می باشد.
به برندگان بعد از پایان مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.
اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.لینک شرکت در مسابقهمطالب مرتبط