کتاب «تفسير الميزان» در 20 جلد به زبان عربى در تفسير قرآن كريم، توسط علامه سید محمد حسين طباطبايى(ره) نوشته شده است.

معرفی کتاب المیزان فی تفسیر القرآن

معرفی کتاب المیزان فی تفسیر القرآن

کتاب «تفسير الميزان» در 20 جلد به زبان عربى توسط علامه سید محمد حسين طباطبايى (ره) نوشته شده است. علامه طباطبايى (ره) این تفسیر را در سال 1333 ش، آغاز كردند و در 2 آبان 1350 ش، به پايان رساندند.

شيوه تفسيرى علامه طباطبايى ‏(ره)

شيوه علامه طباطبايى (ره) در تفسير به اين شرح است كه در آغاز چند آيه از يك سوره را مى ‏آورد، پس از آن به بخشى تحت عنوان بيان آيات كه شامل مباحث موضوعى است، مى ‏پردازد. سپس در بخشى ديگر نقل و نقد احاديث و اخبار را می آورد. مباحث مستقل موضوعى از دیگر مباحث تفسير الميزان است.

ويژگى‏ های تفسیر المیزان

1. جمع ميان دو شيوه تفسيرى ترتيبى و موضوعى‏

علامه (ره) با مراعات ترتيب در تفسير آيات، آيه به آيه و سوره به سوره، از جايگاه بلند تفسير موضوعى نيز كه اهميت آن امروزه روشن گرديده غافل نبوده و هر دو جنبه را با كمال دقت و ظرافت دنبال كرده و تفسيرى كامل در تمامى ابعاد عرضه داشته است.

2. مطرح نمودن مساله وحدت موضوعى هر سوره‏

به عقيده علامه (ره) هر سوره صرفا مجموعه آيات پراكنده و بدون جامع واحدى نيست؛ بلكه يك وحدت فراگير بر هر سوره حاكم است و پيوستگى آيات را مى‏ رساند و مساله وحدت موضوعى يا وحدت سياق در هر سوره، كه از قراين كلامى قابل توجه است، از همين جا نشأت گرفته است.

3. نظريه سريان و جريان يك روح كلى و حاكم بر سرتاسر قرآن‏

علامه (ره) بر اين باور است كه در پس ظاهر الفاظ و معانى حقيقتى والاتر نهفته است كه گوهر# قرآن و بطن آن را تشكيل مى ‏دهد، داراى وحدتى استوار و از هر گونه تجزيه و تفصيل مبراست.

4. عينيت بخشيدن به مساله«القرآن يفسر بعضه بعضا»

علامه (ره) با قدرت و احاطه فوق‏ العاده به تمامى آيات مرتبط با يكديگر اين مساله را عينيت مى ‏بخشد، به گونه ‏اى كه هر يك از آيات نسبت به آيات ديگر، رافع ابهام و شك آن بوده است.

5. نحوه و چگونگى رسيدن به حقايق تفسيرى و دقائق تأويلى قرآن كريم‏

اين عمده ‏ترين ويژگى است كه از جايگاه فطرت پاك و درون تابناك بايد نشأت گيرد و علامه بزرگ (ره) از همين صراط به مبانى تفسير و معانى تأويل دست يافته است.

ترجمه فارسی المیزان

ترجمه فارسى اين كتاب به همت جمعى از فضلاء و مدرسين حوزه علميه قم در 40 مجلد توسط آقايان آیت الله ناصر مكارم شيرازى، شيخ محمدجواد كرمانى، محمدتقى مصباح يزدى، محمدرضا صالحى كرمانى، سيدمحمد خامنه ‏اى، عبدالكريم بروجردى، سيدمحمدباقر موسوى همدانى فراهم گرديده است. همچنين ترجمه ديگرى در 20 جلد كه تماما توسط سيد محمدباقر موسوى همدانى ترجمه و منتشر شده است.

الميزان به زبان‏ هاى گوناگون؛ از جمله انگليسى، اردو، تركى و اسپانيولى ترجمه شده است.

ترجمه‏اى از خلاصه تفسير الميزان، به همت فاطمه مشايخ نيز صورت گرفته است. اين كتاب از سوره اعراف آغاز و با سوره هود پايان مى‏ پذيرد.

یادداشت : علی کفشگر فرزقی

منبع: جامع التفاسیر نور(تفسیر المیزان)


مطالب مرتبط