دراین کتاب برای شناساندن صورت و سیرت انقلاب از بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) استفاده شده است.

معرفی کتاب صورت و سیرت انقلاب اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری

معرفی کتاب صورت و سیرت انقلاب اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری

کتاب صورت و سیرت انقلاب اسلامی در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) توسط محمد رضا حاجی انزهایی گردآوری و توسط انتشارات اتقلاب اسلامی منتشر شده است. دراین کتاب برای شناساندن صورت و سیرت انقلاب از بیانات رهبر انقلاب اسلامی استفاده شده است.

برخی از موضوعات کتاب:

ابزارهای فرهنگی، ارزش جهاد و شهادت،اسلام هراسی، اصلاح الگوی مصرف،اقتدار،آسیب های اجتماعی،بصیرت،حمایت از مقاومت و...

این کتاب از دو بخش تشکیل شده است: 1 صورت انقلاب. 2. سیرت انقلاب

بخش اول: مهمترین اجزای صورت نظام (قانون اساسی، ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، قوه ی مجریه، مجلس شورای اسلامی، قوه ی قضائیه) مورد بررسی قرار گرفته و وظایف و اختیارات آن ها بیان می شود.

بخش دومشامل پنج فصل می شود:

فصل اول: شاخص های سیرت انقلاب بیان می شود که عبارتند از: اثبات اسلام ناب محمدی و نفی اسلام آمریکایی، خدا باوری و محاسبات معنوی،مردم باوری و اعتقاد راسخ به نقش مردم،خودباوری و اعتقاد به «ما می توانیم»، استقلال و آزادی، استکبارستیزی و دفاع از حقوق ملت و مظلومان، عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان و مستضعفان، ساده زیستس و اجتناب از اشرافیگری، جهانی دانستن نهضت، حفظ ارتباط با ملت های مسلمان، داشتن جاذبه و دافعه بر اساس مکتب، وحدت، پاسداریاز ارزش ها با تبیین صحیح ولایت فقیه، مجاهدت و شهادت

فصل دوم: به اهمیت حفظ سیرت می پردازد که برخی عناوین آن عبارتند از: اهمیت سیرت نظام در اثر بخشی و دوام صورت نظام، حفظ سیرت؛ عامل اوج گرفتن نظام، حفظ سیرت؛ عامل حل مشکلات اقتدار جامعه و...

فصل سوم: عوامل ماندگاری سیرت انقلاب را بیان می کند مانند: اسلام و مردمی بودن انقلاب، فراموش نکردن اهداف انقلاب با گذر زمان و...

فصل چهارم: آسیب و انحراف در سیرت انقلاب را در قالب سه گفتار بررسی کرده است. گفتار اول به آسیب شناسی انقلاب اسلامی پرداخته است. در گفتار دوم عوامل آسیب زا(عوامل درونی و دشمن خارجی) را بیان می کند. و در گفتار سوم به عبرت های تاریخی اشاره می کند.

فصل پنجم: مسئولیت ها در حفظسیرت انقلاب در دو قسمت وظایف اقشار مختلف و وظایف مسئولان و نهادهای انقلاب بیان شده است.

در آخر کتاب هم نمایه ها و کتابنامه آن آورده شده است.

علی کفشگر فرزقی

منبع: کتاب صورت و سیرت انقلاب اسلامی


مطالب مرتبط