اين کتاب، نگاهى است تحقيقى به روايات و سيرة عملى ائمة معصومين(ع) كه در آن ابعاد مختلف نگرش آن بزرگواران را نسبت به موضوع وحدت و انسجام اسلامى به رصد نشسته، مشخص مى سازد.

معرفی کتاب پیشوایان شیعه پیشگامان وحدت

معرفی کتاب پیشوایان شیعه پیشگامان وحدت

این کتاب توسط مهدی مسائلی با موضوع وحدت اسلامی و ائمه اطهار(ع) تولید شده است. اين کتاب، نگاهى است تحقيقى به روايات و سيرة عملى ائمة معصومين عليهم السلام كه در آن ابعاد مختلف نگرش آن بزرگواران را نسبت به موضوع وحدت و انسجام اسلامى به رصد نشسته، مشخص مى سازد كه انسجام امت از دستورات و تكاليف عظيم شرعى است كه اهل بيت عليهم السلام در تبيين و ترويج آن بسيار كوشيده اند.

این کتاب دارای دو بخش است.

عناوین بخش اول عبارتند از:مقصود از وحدت اسلامي چيست؟، وحدت در دايرة اسلام، امير المؤمنين(ع) طلايه دار وحدت اسلامى

عناوین بخش دوم عبارتند از: جلوه هايي از وحدت اسلامي در كلا م و سيرة پيشوايان معصوم(ع)، تأكيد بر حضور و همگامى در عبادات و مناسك اجتماعى مسلمانان، تأكيد بر نمازگزاردن با اهل سنت، اتحاد و انسجام اسلامي در حج، تأكيد بر وحدت با تكيه بر معاشرت نيكو و مدارا با مخالفان، دستور به مجالست و معاشرت با اهل سنت، مدارا با ساير مسلمانان در عقايدشان، سفارش به رازدارى و عدم انتشار اسرار، برخورد ائمه با عالمان اهل سنت، نهی از حرکت ها و عوامل برهم زنندۀ وحدت اسلامی، نهی از دشنام دادن و لعن مخالفان، نهی از تکفیر مخالفان، نهی از دادن نسبت های ناروا به مخالفان،دامن زدن به فضای تعصب و مخاصمه در مباحثات و در پایان این کتاب با یک تذکر و خاتمه و نتیجه پایان می پذیرد.

گزیده ای از کتاب:

بديهى است كه منظور علماى روشنفكر اسلامى از وحدت اسلامى، حصر مذاهب به يك مذهب و يا اخذ مشتركات مذاهب

و طرح مفترقات آنها - كه نه معقول و منطقى است و نه مطلوب و عملى - نيست.

از نظر اين گروه از علماى اسلامى، هيچ ضرورتى ايجاب نمى كند كه مسلمين به خاطر اتحاد اسلامى، صلح و مصالحه و گذشتى در مورد اصول يا فروع مذهبى خود بنمايند. همچنان كه ايجاب نمى كند كه مسلمين درباره ى اصول و فروع اختلافى فیما بين، بحث و استدلال نكنند و كتاب ننويسند. منظور اين دانشمندان، متحد شدن مسلمين در يك صف در برابردشمنان مشتركشان است.

یادداشت : علی کفشگر فرزقی

لینک دانلود


مطالب مرتبط