در کتاب «کلبه آرامش» تلاش شده است گوشه های کوچکی از تعالیم نورانی اسلام برای داشتن خانواد های سالم و باآرامش مطرح شود.

معرفی کتاب کلبه آرامش(پدرانه - مادرانه)

معرفی کتاب کلبه آرامش(پدرانه - مادرانه)

معرفی کتاب

کتاب کلبه آرامش

نویسنده: حسين وفا بخش

عنوان ديگر : پدرانه - مادرانه.

موضوع : روابط خانوادگی

این کتاب به سفارش معاونت تبليغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی توسط حسین وفا بخش نوشته شده و مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی آن راچاپ و منتشر کرده است. ارزیابی کتاب توسط حجت الاسلام و المسلمین سید محمود مرویان حسینی و حجت الاسلام محمدرضا طاهری بابادی انجام شده است. و سیدعلی آقا حیدری و راضیه حقیقت این کتاب را ویراستاری کرده اند.

انگیزه تألیف کتاب

یکی از دغدغه های اساسی دختران و پسران جامعۀ امروز ما، این است که بدانند آیا به راستی تشکیل خانواده می تواند منجر به تأمین آرامش آنان شود یا اینکه ازدواج صرفاً منجر به تحمیل مسئولیت های جدید می شود و خوشی های موجود زندگی را نیز سلب می کند؟ این نوع تفکر و نگاه به تشکیل خانواده قطعاً نادرست است؛ اما نباید به راحتی نیز از کنار دغدغه های جوانان عبور کرد. واقعیت این است که ترس آنان ریشه در مشاهدۀ عینی مشکلات خانواده ها در سطح جامعه دارد...

در این کتاب تلاش شده است گوشه های کوچکی از تعالیم نورانی اسلام برای داشتن خانواد های سالم و باآرامش مطرح شود.

این کتاب از هفت فصل تشکیل شده است که عبارتند:

فصل اول : ضرورت تشکیل خانواده.

فصل دوم : مرد؛ رهبر نهاد خانواده

فصل سوم جایگاه زنان در تحکیم خانواده

فصل چهارم : کلیدهای طلایی خوشبختی

فصل پنجم : جایگاه اقتصاد مقاومتی در خانواده

فصل ششم : ضرورت و نتایج فرزندآوری

فصل هفتم : نقش والدین در تربیت فرزندان سالم

فصل هشتم : تربیت دینی و وظایف پدرِ خانواده

نکاتی زیبا از این کتاب:

اولین ومهمترین رکن جلب اعتماد دیگران، صداقت است.

امانتداری یکی دیگر از ارزش های دینی است.

اولین ومهمترین امانت در زندگی مشترک، همسر شماست.

هدف از ازدواج، تکامل و رشد و حرکت سریعتر به سمت کمال و بندگی خداوند است.

یادداشت: علی کفشگر فرزقی

دانلود کتاب


مطالب مرتبط