شعر من و مادربزرگم

من و مادربزرگم

من و مادربزرگم

مادر بزرگ خوبم // با این که خیلی پیره
می ره حرم همیشه // هر وقت دلش می گیره

5bb5cc900bb88.jpgمادربزرگم می گه // خدا همیشه هر جاست
اما انگار تو حرم // خیلی نزدیک به ماستبرای همین تو حرم // قبول می شه دعاها
اگه کنیم توکل // اگه بخوایم از خدا

5bb5cd160d35d.jpg


آخه خدا دوست داره // خیلی امام رضا رو
دوست داره خیلی خدا // ضامن آهوها رومادر بزرگ خوبم // حرفاش به دل می شینه
اون می گه صحن رضا (ع) // بهشت رو زمینه


5bb5cd018e88f.jpg


من و مادربزرگم // می ریم همیشه با هم
با دلی پر از امید // به باغ سبز حرم


مطالب مرتبط