چطور همدلی کنیم؟!

مهارت همدلی

مهارت همدلی

دوستتان کار بدی کرده، یک خطای بزرگ که شاید زندگی اش را تحت تاثیر قرار دهد، ناراحت است، گریه می کند و دنبال کسی می گردد تا با او درد و دل کند. به سراغ شما می آید. با شنیدن حرف هایش ناراحت و عصبی می شوید، دوست دارد غر بزنید و او را متهم کنید و بعد راه درست را نشانش دهید، اما همین که می گوید:« تو اشتباه کردی، تو اصلا آدم قابل اعتمادی نیستی و....» دوستتان اشک هایش را پاک می کند و می رود. تا به امروز فکر کرده اید در مواجهه با غصه دیگران چطور باید رفتار کنید؟!
همدلی کنید، نه همدردی
در هم دردي، فرد تلاش مي كند تا دنياي ذهني فرد مقابل را درك كند، اما در هم دلي خودش را جاي فرد مقابل مي گذارد، يعني كاملاً در آن موقعيت قرار مي گيرد.
از سوي ديگر در هم دردي، احساس، نقش قوي تري دارد و در هم دلي اين منطق است كه نقش دارد و سعي مي كند در پيدا كردن راه حل به طرف مقابل كمك كند.
چطور همدلی کنیم؟!
اولين عامل مهم در هم دلي با ديگران درست گوش دادن به حرف هاي آن هاست. اگر موقع حرف زدن طرف مقابل، حواسمان پرت شود و بخش مهمي از صحبت هاي آن ها را از دست بدهيم، نمي توانيم با آن ها احساس هم دلي داشته باشيم. از سوي ديگر يكي از راه هاي مهم تقويت احساس هم دلي اين است كه در تصورات ذهني مان، خودمان را جاي فرد مقابل بگذاريم و شرايطش را درك كنيم. چون وقتي خودمان را جاي ديگران مي گذاريم و يا به اصطلاح با كفش هاي او راه مي رويم بسياري از شبكه هاي يكسان در مغز ما فعال مي شوند. هرچند در اين حالت ممكن است تعبير ما از يك ماجرا با تعبير فرد مقابل متفاوت باشد. در هم دلي با ديگران مي توانيم از تجربه هاي شخصي خودمان استفاده كنيم تا به راه حل درستي برسيم. اما در همين حال وقتي صحبت هاي طرف مقابل را مي شنويم، خوب نيست كه سريع به او از تجربه ي شخصي خود و اطرافيان بگوييم و يا همان حرف هاي طرف مقابل را تكرار كنيم. بايد از اين تجربه ها فقط براي رسيدن به راه حل استفاده كنيم.
همدلی رسم زندگی
يادمان باشد در هم دلي با ديگران زود قضاوت نكنيم و با حرف هايمان باعث تخريب روحيه ي فرد مقابل نشويم. حتي وقتي در يك ماجرا او را صددرصد مقصر مي دانيم، باز هم بايد با احتياط رفتار كنيم، چون او در موقعيت شكننده اي قرار دارد. در نهايت وقتي با كسي هم دلي مي كنيم، يعني متوجه وضعيت تازه اي شده ايم و آن را درك كرده ايم. با هم دلي و درك موقعيت ديگران، ما زندگي هاي گوناگون و وضعيت هاي متنوعي را تجربه و درك مي كنيم و مي توانيم مشكلات را از زاويه ي ديگري ببينيم. ما در هم دلي به راه حل هاي مختلف فكر مي كنيم و مهارت حل مسئله را هم در خود تقويت مي كنيم و در نهايت احساس خوبي نسبت به خود و جهان اطراف خود پيدا مي كنيم. همدلی در تمام مراحل زندگی و برای ارتباط برقرار کردن با دوستان، پدر و مادر لازم و ضروری است، این مهارت را کسب کنید.


فاطمه دولتی


مطالب مرتبط