اگر یکی از آرزوهای شما ارتباطی مؤثر و پویا با اعضاء خانواده و سایر افراد است باید موانع یک ارتباط نازیبا را بشناسید.

موانع یک ارتباط زیبا را می شناسید؟

موانع یک ارتباط زیبا را می شناسید؟

چنانچه یکی از آرزوهای شما ارتباطی مؤثر و پویا با اعضاء خانواده و سایر افراد است و خواهان موفقیت های بی شمار هستید و می خواهید شخصیت منحصر به فرد و جذابی داشته باشید؛ و به طور خلاصه به دنبال راز و رمزی برای خلق معجزه اید، پس نیاز دارید تا موانع یک ارتباط نازیبا را بشناسید. با پیروی از اصول زیر می­توانید اطمینان حاصل کنید که هیچگاه در ارتباطات اجتماعی موفق نخواهید شد و اینها اصلی ترین اصول شکست و نابودی هستند:

1- اصل حقیقت: قیافه حق به جانب گرفتن، و اصرار به اینکه حقیقت را می گویید. در یک کلام می خواهید طرف مقابل را قانع کنید که حق با شماست.

2- اصل سرزنش: طرف مقابل را مقصر دانستن و تقصیر را به گردن دیگری انداختن.

3- اصل توقع: به مفهوم توقع داشتن از دیگران است. بدون بیان خواسته هایتان خود را شایسته دریافت بیشتر می دانید.

4- اصل برداشت: هر اتفاقی به خودی خود بی معناست؛ این برداشت شماست که به آن معنا می بخشد. می­توانید برای هر ارتباط چنان اهمیت قائل شوید که انرژی بخش یا نابود کننده باشد.

5- اصل تعصب: پایبندی به تعصب های پوچ و بی اساس و اعتقادات بی مایه، قدرتی نابود کننده دارند.

6- اصل محبت مشروط: گاهی اساس مشکل، وجود محبت به صورت مشروط است. عمل به شرط است که وجود یا عدم وجود عشق را مشخص می سازد. البته گاهی اوقات، طرف دوم رابطه هیچ اطلاعی از شرط عشق نداشته و طرف اول در ذهن خود شرط را وضع کرده و منتظر عکس العمل مطابق میل خود می باشد.

افراد وابستگی را دوست ندارند، هرچه استقلال و خودکامی کمتری خرج کنید، محبوبیت و رضایت کمتری به دست می آورید.

7- اصل سرزنش خود: به جای پرداختن به راه حل های احتمالی، خود را سرزنش کرده و تصویری ناراحت کننده از خود می سازد. گاه از عباراتی مانند: من آدم احمقی هستم و ... استفاده می کند.

8- اصل درماندگی: تسلیم شرایط شده و به هیچ وجه به دنبال راه حل نمی گردید. فکر می کنید هرچه تلاش کنید، نتیجه ای نخواهید گرفت یا با هر عمل از ناحیه شما وضع بدتر خواهد شد.

9- اصل پاتک: تصدیق نکردن انتقاد صحیح دیگران و پاسخ دادن به هر انتقادی با یک انتقاد کوبنده.

10- اصل کمک: به جای توجه به حالت های روانی و خواسته های افراد می خواهید با حل کردن مشکلات دیگران به آن ها کمک کنید. در حالی که ممکن است هدف از برقراری ارتباط به هیچ وجه، حل مشکل طرف مقابل نباشد.

5bb84eafcb2e3.jpg

11- اصل پرخاشگری: برخورد زشت و ناپسند داشتن و به جای استفاده از کلمات آرام و متین از کلمات نابجا و یا مشت و لگد استفاده کردن.

12- اصل انکار: گاهی اوقات با وجود عصبانیت و رنجش خاطر، اندوه خود را نادیده گرفته، غافل از آن که زبان بدن شما همه چیز را فاش می سازد.

13- اصل استقلال: افراد وابستگی را دوست ندارند، هرچه استقلال و خودکامی کمتری خرج کنید، محبوبیت و رضایت کمتری به دست می آورید. برای رفع این مشکل با زبانی صحبت کنید که تقویت کننده استقلال است. به عنوان مثال: انتخاب به عهده شماست؛ به خودت مربوط می شود و هرچه را تو انتخاب کنی من قبول دارم،؛ میل توست، هرچه که دوست داشته باشی.

14- اصل اصلاح رفتار: مراقب باشید اگر دیگران متوجه هدف شما شوند، دیگر هیچ گاه نخواهید توانست آن ها را به مسیر خود هدایت کنید. برچسب نزنید، آب و تاب هم ندهید.

15- اصل بدبینی: این افراد توانایی ها و مهارت های خود و دیگران را با کوششی بی حد اندازه گیری می کنند. به یاد داشته باشید اتفاق های بد گذشته مساوی با آینده نیست. دست از کوشش های بیهوده بردارید. اگر اطمینان دارید فردی یا کاری مناسب شما نیست بایستی رهایش کنید. هیچگاه به پر و پای آدم ها نپیچید.

16- اصل رد گم کردن: به جای پرداختن به مسائل جاری و مشکلات به وجود آمده یا هدف ارتباط، مشکلات گذشته را به میان کشیده و از بی عدالتی ها و بی مهری های گذشته صحبت کردن.

17- اصل تحقیر: تحقیر کردن دیگران به جرم اینکه به سخنان شما گوش نمی دهند و مطابق خواست شما رفتار نمی کنند.

18- اصل قربانی کردن: همیشه مشکلات، نتیجه عملکرد دیگران است و هیچگاه تقصیری متوجه شما نیست.

19- اصل تدافع: هرگونه اشتباه خود را کتمان کردن و ادعای عدم تقصیر و اشتباه؛ "من مقصر نیستم."

منبع: مدیریت ارتباطات فردی، گروه مؤلفین


مطالب مرتبط