شعر کودکانه غدیر

مژده عید غدیر

مژده عید غدیر

5b7e7956262cf.gif

بچه ها شادی کنید، آمده عید غدیر
باز گوید مادرم، قصه های دلپذیر

بار دیگر شهر ما، نور باران می شود
بافروغ چلچراغ، شب چراغان می شود

باز هم امشب پدر، نقل و شیرینی خرید
باز بوی عطرِ و گُل، می دهد پیغام عید

بنده خوب خدا، یار پیغمبر علی علیه السلام
او امام اول است، بهترین رهبر علی علیه السلام

بانگ قرآن مجید، می رسد از کوچه ها
مژده عید غدیر، شادی ما بچه ها


مطالب مرتبط