شعر تولد امام حسن (ع)

میلاد امام حسن مجتبی (ع)

میلاد امام حسن مجتبی (ع)

امام خوب جهان
امام دومینی
تو نوری از خداوند
برای این زمینی

بعد امام اول
تو می شوی جانشین
تا که شوی رهبره
مردم روی زمین


با حرف و راه خوبت
ما می شویم هدایت
قربان لطفت اقا
جانها همه فدایت

مظلوم عالمی تو
بزرگ و با خدایی
با دین حق نداری
یک لحظه ای جدایی

5ce1029fea213.jpg

تو امدی به دنیا
کردی جهانی روشن
نامت شده امامم
اقا امام حسن

لرزیده از نام تو
پشت همه دشمنان
چون قلب تو پر شده
از نور خوب ایمان

تو چارمین گشته ای
در بین پنج تن ما
تولدت مبارک
فرزند خوب زهرا (س)


مطالب مرتبط