شعر کودکانه می خواهم مهربان باشم برای بچه ها

می خواهم مهربان باشم

می خواهم مهربان باشم

از بچگی هایت خبر دارم

ای کاش من مثل شما باشم

یک بچه ی خوب و امانت دار

هم با ادب هم با خدا باشم

در مدرسه در کوچه در خانه

با دوستانم مهربان باشم

مثل شما تا آخر عمرم

تا می توانم مهربان باشم

مامان و بابا را نرنجانم

حتی به قدر یک سر سوزن

حتی دروغی کوچک کوچک

در زندگی اصلا نگویم من

منبع کتاب نشریه حرم- نوشته طیبه شادمانی


مطالب مرتبط