همان عالم جلیل القدر و صادق القول می گفتند: «چندین سال قبل در سفر مشهد یکی از صبیه هایم بلوزی را خریداری کرده بود و به من پیشنهاد کرد که...

نمونه ای از کرامات حضرت رضا(ع) 2

نمونه ای از کرامات حضرت رضا(ع) 2

همان عالم جلیل القدر و صادق القول می گفتند: «چندین سال قبل در سفر مشهد یکی از صبیه هایم بلوزی را خریداری کرده بود و به من پیشنهاد کرد که برای مادرشان ـ خانوادهام ـ از آن نوع بلوز خریداری کنم.
گفتم: الآن چنین وجهی ندارم و برایم میسر نیست. فردا یا همان ایام یکی از آقایان فضلای مشهد که از دوستان سابق من در قم بود به من رسید؛ مبلغی را داد و گفت این مربوط به تهیه سوغات سفر مشهد برای نزدیکان است. ما با آن وجه از آن بلوز مخصوص برای خانواده و نیز برای سایر صبیه ها خریداری کردیم.»
آری! لطف و عنایت خاندان رسول الله (ص)خصوصاً حضرت رضا (ع) آنچنان گسترده و وسیع است که گاهی حتی بدون درخواست هم عطا می کنند و همینکه انسان بر آن بزرگوار وارد شده و به عنوان زیارت آمده و اکنون نوعی نیازمندی دارد بس است تا لطف و رأفت آن حضرت به سوی او منعطف گردد؛ گره از کارش گشوده شود وحاجتش به اذن الله روا گردد.

منبع:آستان دوست، تالیف علی کریمی، تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی.


مطالب مرتبط