نه ساله

وقتی که نه سالم رسید /// باید بپوشم چادری

باشم حسابی با حجاب /// مثل خود مامان پری

5bffa696bbfd6.jpg

اما برای من فقط /// پوشاندن موها کم است

باید بدانم بعد از این /// کی محرم ونامحرم است

5bffa6b3a3fa0.jpg

دایی ، عمو ، بابا بزرگ /// داداش و باباجان من

تنها همین ها محرمند /// از بین نزدیکان من

5bffa6c2db453.jpg

پس می شود رفتار من /// محجوب تر با دیگران

چون که همین را خواسته /// از من خدای مهربان


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط