بدون تردید می توان انقلاب اسلامی ایران را یک نهضت مردمی با ریشه های دینی و فرهنگی دانست.

هجمه فرهنگی علیه انقلاب فرهنگی
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 88 186 KB 2 0

هجمه فرهنگی علیه انقلاب فرهنگی

بدون تردید می توان انقلاب اسلامی ایران را یک #نهضت مردمی با ریشه های دینی و فرهنگی دانست. گفتمان #انقلاب_اسلامی دارای اندیشه ای است که مولفه ها و توصیه هایی را در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داراست. و به واقه می توان گفت آنچه ایمان مردم ایران را در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی شکل و قوام داده است مجموعه ای از گزاره های فلسفی و دینی و فرهنگی است که با تار و پود وجود ملت ایران در آمیخته است. از این منظر، موتور محرکه انقلاب اسلامی برآمده از فرهنگ عمیق دینی با صبغه ظلم ستیزی و فداکاری برای دستیابی به اهداف والای اسلامی است که عصاره آن را می توان در نهضت و قیام عاشورای #حسینی به نظاره نشست و هدف آن را بسترسازی برای حکومت مصلح جهانی دانست. حرکت و خروش همه جانبه ملت ایران برای رسیدن به این آرمان بزرگ دینی با امید آنان به ظهور منجی و مصلح جهانیمعنا و مفهوم روشنی می یابد و راز استقامت، فداکاری، مجاهدت و مبارزه آنان با قدرت های زورگویی جهانی علیرغم همه مشکلات و موانع و هزینه هایی که بواسطه پیگیری این هدف متعالی در همه سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این موضوع مهم و سرنوشت ساز معنا می یابد. این ایمان دینی و فرهنگ برآمده از اسلام ناب محمدی(ص) است که روحیه انجام تکلیف و وظیفه را در هر شرایطی در مقابل قدرت های مادی جهان در ملت بزرگ و غیور ایران نمایان کرده است و باعث شکست پی در پی توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی در همه این سالها شده است. حال با درک اهمیت این عناصر مهم دینی و فرهنگی که برآمده از فرهنگ عاشورا و مهدویت است، دشمنان این مرز و بوم دریافته اند که برای اضمحلال و براندازی جریان گفتمان انقلاب اسلامی که معادلات منطقه ای و بین المللی را به هم ریخته و همچنین نظام ناعادلانه سرمایه داری جهانی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و امنیتی به چالش کشیده است و به دفاع از جریان به پاخواسته مستضعفان و مظلومان جهان علیه زورگویی و ظلم کشورهای سلطه گر می پردازد تنها راه مبارزه علیه چنین جریان و اندیشه ای به چالش کشیدن خاستگاه های عقیدتی و فرهنگ دینی آن است که این جریان انقلابی را هدایت و رهبری می کند. از این روست که به وضوح مشاهده می کنیم دشمنان این گفتمان با استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانه ای سعی در انحراف و نابودی ارزشهای اسلامی ایرانی و ایجاد فساد اخلاقی و تهی کردن تفکر جوان ایرانی از باورها و اعتقادات دینی دارد. آمارهای سرسام آور کانال های ماهوره ای، سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی که با زبان فارسی علیه اعتقادات دینی و فرهنگ ایرانی ملت ایران می پردازند نشان از وجود یک جنگ فرهنگی و عقیدتی تمام عیار علیه گفتمان انقلاب اسلامی دارد.


مطالب مرتبط