همایش قرآنی فرهنگی مادران و دختران فاطمی ویژه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان «انقلاب اسلامی ما می توانیم»

همایش قرآنی فرهنگی مادران و دختران فاطمی

همایش قرآنی فرهنگی مادران و دختران فاطمی

همایش قرآنی فرهنگی مادران و دختران فاطمی ویژه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان «انقلاب اسلامی ما می توانیم»

مخاطبان دختر12-18 سال

رشته ها:

داستان نویسی؛ حجم آثار حداقل 5000 کلمه در نسخه pdf

خوشنویسی: در دو رشتهنستعلیق و ثلث در ابعاد A2 و A3

نقاشی: تکنیم آزاد در قطع A2 و A3

روزنامه دیواری: بصورت فردی یا گروهی در ابعاد 70 در 100

موضوعات:

پیروزی انقلاب اسلامی. 2. دختران قرآنی انقلاب – بالندگی فرهنگی. 3. پیشرفت کشور و رشد علمی نوین.

مهلت ارسال آثار: 15 بهمن ماه

محل دریافت: صحن جمهوری اسلامی- دارالقرآن الکریم – اتاق 2 –واحد هنرهای اسلامی قرآنی

زمان دریافت آثار: صبح حا از ساعت 9 الی 13

اختتامیه: 21 بهمن ماه ساعت 9-11

مکان رواق مبارکه حضرت زهرا

معاونت تبلیغات اسلامی- اداره علوم قرآن

5c162bbfa0036.jpg


مطالب مرتبط