شعر همراه کفتران

همراه کفتران

همراه کفتران

رقص قشنگ نور

امشب چه دیدنی است

آواز شاد باد

امشب شنیدنی است

عید عطرگل

پیچیده در هوا

بوی خوش گلاب

پرکرده سینه را

گلدسته ها همه

غرق ستاره هاست

هرگوشه ی حرم

فریاد یارضاست

وقت زیارت است

پرمی کشد دلم

همراه کفتران

من می روم حرم

مهری ماهوتی


مطالب مرتبط