۲۹ دی ۱۳۹۵ 463 15.2 MB 05:01 دقیقه 87 0

هویت افسران جنگ نرم

۱ /اردیبهشت/ ۱۳۹۵
دشمن افسران جنگ نرم ما را نا امید، بی انگیزه، کم تحرک، خوش بین نسبت به دشمن، بدبین نسبت به فرمانده خودی می پسندد.

می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط