در این کتاب، مقصود از اصول اخلاقی، مراعات حجاب، مراقبت از نگاه و توجه به اصول شرعی و اخلاقی در ارتباط میان زن و مرد است.

پرانتز باز، پرانتز نبسته (حجاب، نگاه، روابط زن و مرد)

پرانتز باز، پرانتز نبسته (حجاب، نگاه، روابط زن و مرد)

مشخصات کتاب:
عنوان: پرانتز باز، پرانتز نبسته: حجاب، نگاه، روابط زن و مرد
نویسنده: محسن عباسی ولدی
ناشر: آیین فطرت
سال چاپ: 1396بخشی از مقدمه کتاب:
به اسم رفاقت آمد، لبخند دوستی زد به پنبه و او را نشاند در کنار آتش و رفت. وقتی که برگشت، خاکستر پنبه هم بر باد رفته بود. رفت به سراغ گُل. قیافه فیلسوفانه ای به خود گرفت و اثبات کرد که خاک، زندان گل است. گل، راضی شد به رهایی و تنش را به دست او داد. او هم از خاک بیرون آوردَش و رفت. وقتی که برگشت، از گُل، چوب خشک نازکی مانده بود که آن را انداخت در همان آتشی که پنبه را سوزانده بود.

5affd4587a2ee.jpg

در کتاب سوم از مجموعه «از نو، با تو» از اصول اخلاقی و نقش آن ها در استحکام بنیان خانواده سخن رفته است. در این کتاب، مقصود از اصول اخلاقی، مراعات حجاب، مراقبت از نگاه و توجه به اصول شرعی و اخلاقی در ارتباط میان زن و مرد است.
«از نو با تو» را باید مجردها بخوانند تا بدانند در مسیر زندگی مشترک، چه عواملی وجود دارد که بنیان خانواده را سست می کند؛ متاهل هایی که زندگی آرامی دارند باید بخوانند تا اجازه ورود عوامل متزلزل کننده را به محیط خانواده ندهند. متاهل هایی که اختلاف جدی دارند، باید بخوانند تا راهی برای حل اختلاف های خود بیابند؛ کسانی که در آستانه طلاق هستند، باید بخوانند، شاید در تصمیم خویش بازنگری کنند. پدر و مادرها هم نباید از مطالعه این کتاب غافل بمانند تا بتوانند به استحکام هر چه بیشتر زندگی فرزندانشان کمک کنند.

مطالب مرتبط