۲۸ آذر ۱۳۹۷ 216 626 KB 01:20 دقیقه 11 0

پرواز در حرم

همچون کبوترها دلم /// پر می زند در کوی تان

من می رسم نزدیکتر/// تا می شوم آهویتان

5c1a6ba1d5161.jpgاز آب سقا خانه تان /// تا می خورم گل می کنم

شادی به قلبم می رسد /// پر می کشد هر درد و غم

5c1a6badc4ee4.jpg

بر آسمان صحن ها /// یک راه می بینم سپید

راهی میان بر تا بهشت /// راهی پر از نور و امید

5c1a6bb9bcd90.jpg

هر وقت می آیم حرم /// راحت چه صحبت می کنم

پیش شما ای مهربان /// احساس قدرت می کنم

5c1a6bc9abb33.jpg

مانند نور از آسمان /// تو در دلم تابیده ای

همچون غباری کوچکم /// راهم چه آسان می دهی

5c1a6bdf653d7.jpg


نمی پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط