محمد بن فضل گوید: همان سال که هارون دودمان برامکه را برانداخت، در سرزمین عرفات حضرت رضا (ع) را دیدم که ایستاده بود و دعا مى‏ کرد، ناگاه..

پیشگویى‏ هاى حضرت رضا (ع)

پیشگویى‏ هاى حضرت رضا (ع)

پیشگویى ‏هاى حضرت رضا (ع) در مورد برامکه

حضرت مکرّر به نابودى برامکه که نزدیکتـرین افراد به هـارون و همه کاره‌ی دستگاه او بودند، اشاره نمود. هنگامی که نگاه حضرت در سفر حج، به صورت غبار آلود یحیى بن خالد برمکى در سرزمین مِنى افتاد، فرمود : این بیچاره‏ ها خبر ندارند که امسال چه بلایى بر سرشان مى ‏آید.

محمد بن فضل گوید: همان سال که هارون دودمان برامکه را برانداخت، در سرزمین عرفات حضرت رضا (ع) را دیدم که ایستاده بود و دعا مى‏ کرد، ناگاه سر خود را به زیر انداخت. پرسیدند : چرا چنین کردید ؟ فرمود : در حق برامکه از خداوند کیفر مى‏ خواستم، امروز دعایم مستجاب شد !

چون داوود بن کثیر از حضرت رضا (ع) شنید که یحیى بن خالد با خرمای زهر آلود سبب شهادت حضرت موسى بن جعفر (ع) شده است، به حضرت گفت : فدایت شوم، اگر یحیى بن خالد قاتل پدر شماست، من جانم را به خدا مى‏ فروشم و او را مى‏ کشم. حضرت فرمود : با او کارى نداشته باش، بلایى که امسال بر سر او و فرزندانش مى‏ رسد، از آن چه تو قصد کرده ‏اى سخت ‏تر است.

منبع: حکایت آفتاب، تالیف سید محمد نجفی یزدی، تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی.


مطالب مرتبط