روزی حضرت رضا (علیه السلام) به عیادت عموی خویش محمد بن جعفر که در حال احتضار و جان دادن بود، رفت. مشاهده نمود که عموی دیگرش به نام اسحاق بن جعفر و عده ای...

پیشگویی های گوناگون امام رضا علیه السلام

پیشگویی های گوناگون امام رضا علیه السلام

1. حضرت خبر داد به این که عبدالله (یعنی مأمون)، محمد (یعنی امین) را خواهد کشت و چون راوی با تعجب پرسید، عبدالله پسر هارون، محمد پسر هارون را می کشد؟! فرمود: آری عبدالله که در خراسان است محمد بن زبیده را که در بغداد است، خواهد کشت و همین گونه نیز شد ... [1] و چون فرزند حضرت صادق (علیه السلام) علیه مأمون در مکه قیام کرد، حضرت به او فرمود: ای عمو! پدر و برادرت را تکذیب نکن، این کار سرانجام ندارد و پایان نمی پذیرد، و همین گونه شد و اندکی بعد، وی از سپاه مأمون شکست خورد و خود را خلع کرد. [2]

2. روزی جعفر بن علی علوی با وضع نامناسب از کنار عده ای از جوانان بنی هاشم گذشت. آنها او را به جهت ظاهر نامناسب او تحقیر کردند، حضرت رضا (علیه السلام) فرمود: به زودی او را با مال زیاد و پیروان فراوان خواهید دید، حدود یک ماه نگذشت که والی مدینه شد و وضع او نیکو گشت. [3]

3. روزی حضرت رضا (علیه السلام) به عیادت عموی خویش محمد بن جعفر که در حال احتضار و جان دادن بود، رفت. مشاهده نمود که عموی دیگرش به نام اسحاق بن جعفر و عده ای کنار وی می گریند. حضرت با تبسّمی معنی دار از مجلس خارج شد به گونه که حاضران تعجب کردند.
حضرت فرمود: تبسم من از این جهت بود که محمد بن جعفر بهبودی می یابد و اسحاق بن جعفر که اکنون می گرید، خواهد مرد و محمد بن جعفر بر او می گرید! و همان گونه شد که حضرت فرموده بود. [4]

منبع: کتاب حکایت آفتاب، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی

-----------------------------------------------------
پی نوشت ها:
1. المناقب، 4/ 363 (اعلام الهدایه، ص 34).
2. عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، 2/207؛ بحارالانوار، 47/247.
3. الفصول المهمه، 247.
4. عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، 1/223.مطالب مرتبط