مراد از «حطب» اشاره به آتش جهنم است، آن هم به خاطر عداوت و دشمنی که آن زن با پیامبر صلی الله علیه وآله داشته و همسرش را نیز بر...

چرا قرآن به همسر ابولهب « حَمَّالَةَ الْحَطَبِ » می گوید؟
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 260 5.7 KB 43 0

چرا قرآن به همسر ابولهب « حَمَّالَةَ الْحَطَبِ » می گوید؟

مراد از «حطب» اشاره به آتش جهنم است، آن هم به خاطر عداوت و دشمنی که آن زن با پیامبر صلی الله علیه وآله داشته و همسرش را نیز بر اذیت و آزار رساندن به پیامبر وا می داشت.


چرا قرآن به همسر ابولهب « حَمَّالَةَ الْحَطَبِ » می گوید؟


" وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ "؛ و (نیز) همسرش، در حالى که هیزم‏ کش (دوزخ) است‏. (1)

با توجه به مجموع تفاسیر می توان گفت مراد از «حطب» اشاره به آتش جهنم است، آن هم به خاطر عداوت و دشمنی که آن زن با پیامبر صلی الله علیه وآله داشته و همسرش را نیز بر اذیت و آزار رساندن به پیامبر وا می داشت.
از آن جا که او در همسایگی پیامبر صلی الله علیه وآله بوده، از جمله آزار و اذیت های معروفش، این است که هیزم و خار و خاشاک را جمع می کرده و از پشت بام منزلش بر سر راه پیامبر می ریخته تا موجب آزار و اذیت پیامبر بشود. هم چنین با سخن چینی و نمامی، اخبار پیامبر را به به مشرکان می رسانده و آن ها را در دشمنی و شیطنت بر علیه آن حضرت یاری می کرده است.
لذا بطور کلی می توان گفت آیه شریفه، کنایه از بار گناهی است که در اثر دشمنی با پیامبر خدا و اذیت و آزاری که بر آن حضرت روا داشته، گریبان او را گرفته و این گناهان، او را به جهنم می اندازد و موجبات فراهم شدن آتش جهنم را برای او فراهم می کند.
از جمله نکات آیه شریفه این که «حمَّالَةَ» به صورت فتحه دار و منصوب آمده تا توصیفی باشد از او همراه با مذمت و توبیخ؛ به بیان دیگر، به منطور مذمت کردن بر آن زن، نام آن زن را نیاورده بلکه این وصف را برای او آورده تا مورد مذمت بودن آن زن را برساند.
نکته دیگر این که در این آیه، دلالت قطعی وجود دارد بر این که آن زن، با همین حالت کفر، مرده و هلاک شده است. و این سوره که قبل از مرگ او نازل شده است یکی از پیشگویی های غیبی قرآن کریم است.(2)
_____________
(1) مسد، 4.
(2) نرم افزار جامع التفاسیر نور، ج ‏10، ص 428.


مطالب مرتبط