اگر دعا مستجاب نشد، شاید به جهت آن است که ما از خداوند خیر نخواسته ایم، یا خالصانه و صادقانه از خداوند درخواست نکرده ایم. شاید هم استجابت آن، به مصلحت ما نبوده است.

چرا و چگونه دعا کنیم؟

چرا و چگونه دعا کنیم؟

«قُل ما یَعبُوا بِکُم رَبِّی لَو لَا دَعاوکم فَقَد کَذَّبتُم فَسَوفَ یَکُونَ لِزَامَاً» 1 بگو اگر دعای شما نباشد پروردگار من برای شما وزن و ارزشی قائل نیست؛ (زیرا سابقه خوبی ندارید) شما حق را تکذیب کرده اید و به زودی کیفر تکذیبتان دامن شما را خواهد گرفت. کلمه «عَبَا» به معنی وزن و سنگینی است و جمله «ما یعبأ بکم ربی» یعنی خداوند برای شما وزن و ارزشی قائل نیست، مگر در سایه دعا و عبادت شما.
البته کلمه «دعائکم» دو نوع معنا شده: یکی ناله و تضرع و دعا کردن که سبب عنایت خداوند است چنان که در حدیث می خوانیم کسی که اهل دعا باشد هلاک نمی شود. 2 لذا از گروهی که اهل دعا نیستند شکایت می کند که شما حق را تکذیب کردید و به جای نیایش به سراغ بت ها و هوس ها و طاغوت ها رفتید، پس کیفر خواهید دید.
دیگر به معنای دعوت خدا از مردم است؛ زیرا سنت الهی دعوت مردم به حق و اتمام حجت بر آنان است. آنچه انسان را موجودی برتر و ارزشمند می کند، همان پذیرش دعوت خدا می باشد ولی شما دعوت را نپذیرفتید و تکذیب نمودید، پس امید خیری در شما نیست و به کیفر عملتان می رسید.
خداوند در جایی دیگر می فرماید: «وما خلقتُ الجِنّ و الاِنس الا لیِعبدون» بشر را برای عبادت آفریدم». 3 و در این آیه می فرماید: اگر دعای انسان نبود، او ارزشی نداشت، بنابراین دعا روح و مغز عبادت است. آری با آنکه خدا همه چیز را می داند، اما دعا کردن وظیفه ماست. دعا در هر جا و در هر وقت که باشد، مفید است چون خداوند می فرماید: من نزدیک هستم. «فإنّی قَریب» اگر گاهی قهر او دامن ما را می گیرد، به خاطر دوری ما از خداوند است که در اثر گناهان می باشد.

5b17b17ba51ff.jpg


خداوند می فرماید: «اُجیب دعوه الداع إذا دَعان»: خودم اجابت می کنم دعا کننده ای را که فقط مرا بخواند و با اخلاص تمام از من طلب خیر کند، پس اگر دعا مستجاب نشد یا به جهت آن است که ما از خداوند خیر نخواسته ایم و در واقع برای ما شر بوده و یا اگر واقعا خیر بوده، خالصانه و صادقانه از خداوند درخواست نکرده ایم و همراه با استمداد از غیر بوده است یا اینکه استجابت درخواست ما، به مصلحت ما نباشد که به فرموده روایات، در این صورت به جای آن بلایی از ما دور می شود و یا برای آینده ما یا نسل ما ذخیره می شود و یا در آخرت جبران می گردد. شاید قرار گرفتن آیه دعا در میان آیات روزه به خاطر تناسب بیشتری است که ماه خدا با دعا دارد.

قرار گرفتن آیه دعا در میان آیات روزه به خاطر تناسب بیشتری است که ماه خدا با دعا دارد.

آداب دعا
دعا آداب و شرایطی دارد از جمله:
1.دعا همراه ایمان و عمل صالح باشد. «یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات»
2.با اخلاص باشد. «فادعوا الله المخلصین له الدین»
3. با تضرع و مخفیانه باشد. «ادعوا ربکم تضرعا و خفیه»
4. با بیم و امید باشد. «و ادعوه خوفا و طمعا»
5.در ساعاتی خاص باشد. «یدعون ربهم بالغداه و العشی»
6.دعا کننده از اسمای الهی بهره بگیرد. «ولله الاسماء الحسنی فادعوه بها» و نیکوترین نامها برای خداوند است، پس خدا را با آنها بخوانید»4
گرچه همه نام ها و صفات الهی نیکوست و خداوند همه کمالات را دارد که قابل شماره نیست، اما در روایات، بر 99 اسم تکیه شده و هرکس خدا را با آنها بخواند، دعایش مستجاب می شود. از طرف دیگر امام رضا (ع) می فرمایند: ما اهل بیت، اسمای حسنای خدا هستیم که عمل هیچ کس بدون معرفت ما قبول نمی شود. «نحن والله الاسماء الحسنی الذی یقبل الله من احد عملا الا بمعرفتنا» 5

امام ‌رضا (ع): ما اهل ‌بیت، اسمای حسنای خدا هستیم که عمل هیچ‌کس بدون معرفت ما قبول نمی‌شود.

همچنین فرمودند: هر گاه به شما مشکلات و سختی روی آورد به وسیله ما از خدا کمک بخواهید و سپس فرمود: «و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها».6 باید توجه داشت که بعضی اعمال نظیر گناه و ظلم و عفو نکردن کسانی که از ما عذرخواهی می کنند نیز مانع استجابت دعا می شود یا گاهی مستجاب شدن دعای ما نظام آفرینش را به هم می ریزد، نظیر دانش آموزی که در امتحان جغرافیا در پاسخ این سوال که آیا سطح دریا بالاتر است یا کوه ها؟ چون به اشتباه نوشته بود سطح دریاها بالاتر است! از خداوند خواسته بود که این دو را جا به جا کند تا او نمره قبولی را بگیرد! به هر حال خداوند همان گونه که قادر است، حکیم نیز هست.
استجابت دو طرفه است. یعنی اگر مردم انتظار استجابت خداوند را دارند باید دعوت خداوند را اجابت کنند، «استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم» 7 هر گاه خدا و رسول، شما را به سوی مکتب حیات بخش می خوانند، پاسخ مثبت دهید تا خدا نیز دعای شما را اجابت فرماید.

منبع: رمضان با قرآن (بر اساس تفسیر نور)، علی‌ محمد توسلی

-----------------------------------------------------
پی نوشت ها:
1 . سوره فرقان، آیه77.
2. کافی، ج۴، ص۲۲۸.
3. سوره ذاریات، آیه ‌۵۶.
4 . اعراف، 180.
5 . تفسیر اثنی عشری.
6. اعراف ،‌۱۸۰.
7. انفال، ‌۲۴.
مطالب مرتبط