«لَیْسَتِ الْعِبَادَةُ کَثْرَةُ الصِّیَامِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ کَثْرَةُ التَّفَکُّرِ فِی أَمْرِ اللهِ» عبادت، بسیاری روزه و نماز نیست و همانا عبادت، بسیار اندیشیدن در امر خداست.

چهل حدیث - حدیث 39 : ارزش اندیشه

چهل حدیث - حدیث 39 : ارزش اندیشه

قَالَ الرِضا علیه السَّلام:

«لَیْسَتِ الْعِبَادَةُ کَثْرَةُ الصِّیَامِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ کَثْرَةُ التَّفَکُّرِ فِی أَمْرِ اللهِ»
عبادت، بسیاری روزه و نماز نیست و همانا عبادت، بسیار اندیشیدن در امر خداست. (تحف العقول/ ص 442)

تا شمع نسوخت، شعله و نور نشد.
بی سختی و رنج، گنج میسور نشد.
فرمود: عبادت خداوند ودود،
هرگز به نماز و روزه محصور نشد.

منبع: کتاب چهل حدیث از امام رضا علیه السلام، رضای آل محمد علیهم السلام، معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضویمطالب مرتبط