کاردستی جامدادی برای کودکان

کاردستی جامدادی

کاردستی جامدادی

کاردستی جامدادی

برای این که کاردستی را آماده کنیم ابتدا باید وسایل لازم را داشته باشیم .

بطری یک بار مصرف نوشابه

قلم مو

چسب

گواش

قیچی

برچسب (یا مهدی ادرکنی)

5cb304b3ad68d.jpg

سپس بطری را از جایی که مشخص شده با قیچی برش می دهیم

5cb304c7adc75.jpg

بعد از آن با گواش قسمت انتهایی بطری را با گواش رنگ می زنیم

5cb304db0133a.jpg

بعد به دلخواه مانند نمونه روی آن را تزیین و یا با رنگ دیگری آماده می کنیم .

5cb304e972689.jpg

بعد برچسب یا مهدی ادرکنی و یا یک برگه را نوشته و روی آن می چسبانیم .

5cb304fc34693.jpg

در انتها می توانید آن را با یک گل و یا هر چیز دیگر به دلخواه تزیین کنید .

5cb30515cee92.jpg

جامدادی حالا آماده است .

5cb305373e1e0.jpg
مطالب مرتبط