کاردستی گل نرگس برای کودکان

کاردستی گل نرگس

کاردستی گل نرگس

کاردستی گل نرگس

ابتدا وسایلی که لازم است برای این کاردستی تهیه شود را آماده می کنیم :

1-چسب

2-قیچی

3-رنگ گواش

4-قلمو

5-مقوا(سفید)

7-کاغذ رنگی

8-شانه تخم مرغ

5cb2f89e5a952.jpg

ابتدا از مقوای سفید چهار گلبرگ مانند نمونه تهیه می کنیم

5cb2f8ab75efc.jpg

سپس به کمک کاغذ رنگی یک عدد ساقه از رنگ قهوه ای و یک عدد برگ گل به رنگ سبز برش می دهیم .

5cb2f8b4551e7.jpg

طبق تصویر جا تخم مرغی را برش می دهیم

5cb2f8c34b02a.jpg

سپس توسط قیچی از انتهای گلبرگ ها برش را به سمت سر آن تا وسط گلبرگ ایجاد می کنیم .

5cb2f8ca46b42.jpg

توسط چسب دو طرف برش را کمی روی هم قرار داده و می چسبانیم .

5cb2f8d43963f.jpg

سپس توسط قلمو با رنگ زرد وسط و دیواره های شانه تخم مرغ را از انتها به سمت بالا طبق تصویر رنگ می زنیم

5cb2f8dc7488f.jpg

یک عدد کاغذ رنگی به رنگ دلخواه برداشته

5cb2f8e93c4c9.jpg

و اول برگ و سپس ساقه را روی آن می چسبانیم

5cb2f8eedc2cc.jpg

گلبرگ ها را طبق تصویر اطراف و انتهای ساقه چسب می زنیم

5cb2f8f97375e.jpg

در انتهای شانه تخم مرغ برش زده را به وسط گلبرگ ها می چسبانیم

5cb2f9095f066.jpg

5cb2f92029f6c.jpg


5cb2f93186c5f.jpgمطالب مرتبط