پیشرفت ها و دستاوردهای ایران اسلامی در چهاردهه گذشته بنابر آمارهای بین المللی نشانگر موفقیت های جمهوری اسلامی علیرغم همه مشکلات و کمبودهاست.

کتاب صعود چهل ساله

کتاب صعود چهل ساله

پیشرفت ها و دستاوردهای ایران اسلامی در چهاردهه گذشته بنابر آمارهای بین المللی نشانگر موفقیت های جمهوری اسلامی علیرغم همه مشکلاتو کمبودهاست. کتاب پیش رو مجموعه ای از دستاوردهای غرور آفرین ملت مسلمان ایران است.


جهت مشاهده و دانلود کامل کتاب کلیک کنید


مطالب مرتبط