و اینگونه، خراسا ن ، خراسا ن شد!

کتاب پابوس (آموزه هایی برای زیارت مطلوب)

کتاب پابوس (آموزه هایی برای زیارت مطلوب)

توضیحات کتاب

عنوان: کتاب مجلۀ پابوس (آموزه هایی برای زیارت مطلوب)

تهیه و تولید: ادارۀ تولیدات فرهنگی

نویسنده: سعیده تیمورزاده

به کوشش: مجید انصاری، سیدمهدی موسوی مقدم، علی پایاب، ابراهیم دهدار، باقر فتوتی

با تشکر از: حجت الاسلام والمسلمین محمدمهدی ماندگاری

ویرایش محتوایی و زبانی: زینب سادات حسینی

ارزیاب علمی: حجتالاسلام والمسلمین سیدمحمود مرویان حسینی

طراحی جلد و صفحه آرایی: مؤسسۀ فرهنگی آسمانه


بخشی از کتاب

و اینگونه، خراسا ن ، خراسا ن شد!

روزگاری، خراسان نام سرزمینی بود که خورشید در آن آسان طلوع می کرد، فقط همین؛ اما زمانی رسید که خورشید به خراسان هجرت کرد و برای همیشه در آن ماندگار شد! خورشیدی که خورشید خورشیدهاست: خورشیدی رئوف که رضا می خوانندش و عالم آ ل محمد و اباالحسن.


دانلود پی دی اف کتاب


مطالب مرتبط