کلمه طیبه

کلمه طیبه

آيا نديدى چگونه خدا مثالى براى كلام پاكيزه زده، و آن را به شجره طيبه و پاكى تشبيه كرده است.‏(ابراهیم/24)

مطالب مرتبط