شخصی که توجه لازم در کودکی را دریافت نکرده، ممکن است برای جبران آن نقص، سراغ مدگرایی برود.

کودک تان را ببینید و تأیید کنید!

کودک تان را ببینید و تأیید کنید!

یکی از نیازهای ذاتی انسان، دیده شدن و مورد قدردانی قرار گرفتن است. هرچند در مسیر تکامل اخلاقی، انسان به جایی می رسد که می خواهد فقط از ناحیه خداوند دیده شود و پسند او باشد و بس؛ اما در آغاز زندگی دنیایی، کودکان دنبال دیده شدن از سوی محبوب ترین افراد زندگی خود (پدر و مادر) و تشویق و قدردانی آن ها هستند. اگر این نیازها در آن ها سیراب نشود، در وجودشان نوعی خلأ روانی شکل می گیرد که زمینه مدگرایی را در سنین جوانی، در آن ها بیشتر دامن می زند. شخصی که توجه لازم در کودکی را دریافت نکرده، ممکن است برای جبران آن نقص، سراغ مدگرایی برود تا به خیال خود، در جامعه دیده شود. غافل از آن که شاید در کوتاه مدت مورد توجه نگاه های سطحی جامعه باشد، ولی در درازمدت و از سوی شخصیت های فرهیخته و دین دار جامعه، این توجه را دریافت نخواهد کرد. در این مسیر، گاه جوانان از الگوهای نامناسب و حتی غیراخلاقی استفاده می کنند. در این مورد دخترها آسیب پذیرترند و به سبب روحیه لطیفی که دارند، نیازمند توجه و قدردانی بیشتری از سوی پدر و مادر هستند.

5cf38406ddf9b.jpg

کودکان دنبال دیده شدن از سوی محبوب ترین افراد زندگی خود و تشویق و قدردانی آن ها هستند

اگر پدر و مادری نتوانند احساس تأیید شدن و مقبول بودن و آرامش حاصل از آن را به فرزند خود در طول سال های کودکی او منتقل کنند و پدر و مادری باشند به شدت انتقادگر، سرزنش کننده، مقایسه گر، تو سری زن و ... ،این رفتارها در برخی کودکان، به ویژه کودکانی که جرئت ورزی بالا دارند، می تواند در درازمدت و زمانی که آن ها استقلال بیشتری در زندگی می یابند (نوجوانی و جوانی) سبب شود تا برای رسیدن به تأیید و مقبولیت و در نتیجه آرامش ظاهری، سراغ مدگرایی بروند. این حالت در آن ها، به ویژه زمانی تشدید می شود که به دلیل نداشتن هویت دینی اسلامی محکم و شدت روحیه تنوع طلبی در این سنین، بیشتر سراغ تجربه های متفاوت می روند تا خود را به گونه ای موجه جلوه داده، به آرامشی روانی دست یابند.

اگر پدری و مادری می خواهند فرزندشان به مدگرایی دچار نشود، لازم است دوباره به علل مدگرایی توجه کنند و برای هرکدام، نقشه لازم را بکشند. از سویی باید خودشان هم در دام مدگرایی اسیر نباشند. اگر پدر و مادر، خود دچار مدگرایی افراطی باشند، ضمن توجه به علل مدگرایی، باید مشاوره عقیدتی و اعتقادی و گاه روانی بگیرند.

در مواردی که فرزند شما دچار مدگرایی شده، به چند مورد توجه کنید:

هیچ گاه برای رد روحیه مدگرایی او، احساسی و صریح برخورد نکنید. معمولاً نوجوانان و جوانان در این دام می افتند و در آن سنین به برخوردهای واکنشی شما که شخصیت آن ها را تهدید می کند، حساس ترند؛ از این رو هیچ گاه آن ها را تحقیر نکنید! بلکه بکوشید بدون برخورد منفی و فیزیکی، علل اصلی را ریشه یابی و به موارد بعدی توجه کنید.

5cf3841dca049.jpg

هیچ گاه برای رد روحیه مدگرایی کودک، احساسی و صریح برخورد نکنید

اگر دلیل مدگرایی، مسائل روانی است، برای جبران کاستی های روانی آن ها (محبت، توجه، قدردانی، اعتماد به نفس و ...) برنامه ریزی کنید و در صورت نیاز، مشاوره بگیرید. اگر دلیل مدگرایی، ناآگاهی آن هاست، فرزندان خود را از اهداف پنهان و برنامه های غرب درباره ترویج مدگرایی آگاه کنید. اگر احساس می کنید از شما حرف شنوی لازم را ندازند، از فردی که فرزندتان او را قبول دارد، کمک بگیرید. مناسب است خود با مطالعه کتاب و استفاده از رسانه های صوتی و تصویری در این زمینه، آگاهی هایتان را افزایش دهید.

منبع: نشریه خانه خوبان، شماره 119، علی صادقی سرشت


مطالب مرتبط