در کتاب چهارم از مجموعه «تا ساحل آرامش» از نبایدهای زندگی مشترک سخن رفته است.

گرداب دروغ

گرداب دروغ

مشخصات کتاب:
عنوان: گرداب دروغ؛ نبایدهای زندگی مشترک (کتاب چهارم از سری تا ساحل آرامش)
نویسنده: محسن عباسی ولدی
ناشر: آیین فطرت
سال چاپ: 1396

قسمتی از درآمد کتاب:

گرداب است. کارش بلعیدن است. گویی که دریا را هم می خواهد ببلعد برای خودش. سیر نمی شود این گرداب. قایق تو هر اندازه بزرگ، برای این گرداب یک لقمه است. نزدیک شدن به این گرداب، نشان شجاعت نیست، نشانه حماقت است. گرداب دروغ، قایق های زیادی را بلعیده، به زیبایی قایق خویش و برافراشتگی بادبان هایش غرّه نشو... از گرداب دروغ، فرسنگ ها اگر فاصله گرفتی، باز هم خیالت را آسوده نکن. در این دریا خطرهای دیگری هم هست.

5b1cfc20362f8.jpg

در کتاب چهارم از مجموعه «تا ساحل آرامش» از نبایدهای زندگی مشترک سخن رفته است. نبایدهایی که بی توجهی به هر یک از آن ها می تواند پایه های زندگی را متزلزل کند. موضوعاتی از قبیل افراط و تفریط، دروغ، مقایسه کردن همسر با دیگران، سرزنش، سوء ظن، قهر، ارتباط با نامحرم، خیانت و... همگی به طور مفصل به بحث گذاشته شده است. در پایان هر یک از فصول و طرح یکی از این نبایدها به «پرسش های شما» اختصاص یافته است و به صورتی کاملا کاربردی جواب سوال های همسران داده شده است. مطالعه این کتاب برای همه زن و شوهرها حتی آن هایی که هنوز تشکیل خانواده نداده اند مفید است.


مطالب مرتبط