یا امام زمان (عج)

یا امام زمان (عج)

هم باشهامت // هم کوه صبری
هم پاک و زیبا // هم مهربانی
یعنی امام // صاحب زمانی
هر روز و هر شب // در یاد مایی
هم با محبت // هم با دعایی
آن چهره ات را // می دیدم ای کاش
مهدی(عج)خوبم // در قلب من باش


مطالب مرتبط