آسمان بارانی

آسمان قلب ما بارانی است

چشم هامان تر در این روز عزا

گریه دارند ابرها و بادها

بچه آهوهای گم در غصه ها

5be3145301a9c.jpg

باد می خواند چه غمگین نوحه ای

بغض دارد در گلو خورشید و ماه

رفته از دنیا رسول عدل و دین

می چکد از غم دل ابر سیاه

5be3147eaca53.jpg

باز بابا در همان آغاز صبح

پرچمی مشکی زده بالای در

از سرکوچه تماشا دارد

پرچمی غمگین که دارد یک خبر

5be314a5d87f4.jpg

روی پرچم حک شده با خط سبز

ضامن آهو پناه ما تویی

کاش آهو می شدم یک لحظه من

تا ببینم مهربان هرجا تویی

5be314be613fc.jpg

روی این پرچم نوشته تسلیت

هم محمد ، هم رضا ، هم مجتبی

گریه دارد " مشهد " و " خاک بقیع "

تر شده از غم دل " غارحرا"

5be314f1097ab.jpg


مطالب مرتبط