۲۲ بهمن ۱۳۹۷ 34 13.4 MB 04:24 دقیقه 3 0

اسلام مقدس نماهای نادان

با #اسلام متحجرین و مقدس نماهای نادان آشنا شوید. کسانی که دین را فقط در عبادات فردی و می بینند. نسخه ای خطرناک از اسلام که آمریکا می پسندد. اسلام ظلم پذیر...


می پسندم (0) دانلود
کد نمایش ویدئو اشتراک
مطالب مرتبط