مسابقه فرهنگی خط حزب الله 153

مسابقه فرهنگی خط حزب الله 153

مهلت شرکت در مسابقه 17 آبان ماه می باشد.

به برندگان بعد از پایان #مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.
اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.


لینک شرکت در مسابقه


مطالب مرتبط