مسابقه فرهنگی خط حزب الله 154

مسابقه فرهنگی خط حزب الله 154


مهلت شرکت در مسابقه 19 آبان ماه می باشد.

به برندگان بعد از پایان #مسابقه و قرعه کشی، جوایز فرهنگی اهدا می شود.
اطلاع رسانی به برندگان از طریق سامانه پیامکی 3000802222 انجام خواهد شد.

لینک شرکت در مسابقه


مطالب مرتبط