از حضرت رضا(ع)پرسیدند: آیا این حدیث درست است که پیامبر(ص) مى‏فرمود: اصحاب من چون ستارگانند، به هر کدام که اقتدا کنید، هدایت ...

  پاسخ‏ هاى حکیمانه حضرت رضا(ع)

پاسخ‏ هاى حکیمانه حضرت رضا(ع)

ابراهیم بن محمد از حضرت پرسید : چرا خداوند فرعون را غرق کرد، با آن که ایمان آورد ؟ حضرت فرمود : چون هنگام دیدن عذاب ، ایمان آورد و ایمان در آن لحظه مقبول نیست.

اباصلت هروى پرسید : چرا خداوند همه را در زمان نوح غرق کرد ؟ حضرت فرمود : بچه‏ ها درمیان آن ها نبودند، چهل سال بود که نسل آن ها منقطع شده بود و هرکه غایب باشد از امرى و راضى باشد، همچون شاهدى است که آن کار را انجام داده باشد.

ابن سِکّیتاز حضرت پرسید : چرا خداوند موسى (ع) را با ابزار سحر فرستاد و عیسى (ع) را با طِب و محمّد (ص) را با کلام ؟ حضرت فرمود : در زمان موسى (ع) سحر غالب بود و در زمان عیسى (ع) نیازهاى پزشکى و در زمان پیامبر اسلام (ص) خطبه‏ ها و سخنان؛ وى پرسید حجّت خدا امروز بر مردم چیست ؟ فرمود : عقل است که به وسیله آن راستگوى بر خدا از دروغگو شناخته مى‏ شود.

حسن بن على بن فضال از حضرت پرسید : چرا مردم از امیرالمؤمنین (ع) منحرف شدند ؟ حضرت فرمود : چون على‏ (ع) خویشان و نزدیکان آن ها را که با خدا و رسول جنگ داشتند کشته بود ، لذا کینه داشتند و نمى خواستند او سـرپرست آن ها شود ولى دیگران در جهاد چنین نکردند، لذا مردم از على منحرف و به دیگرى متمایل شدند.

هیثم بن عبدالله از حضرت پرسید : چراعلی (ع) بیست و پنج سال بعد از پیامبر (ص) با دشمنانش نجنگید، اما در ایام حکومت خود جنگید ؟ حضرت رضا (ع) فرمود : به پیامبر (ص) اقتدا کرد که سیزده سال در مکّه و نوزده ماه در مدینه با مشرکان نجنگید و علّتش کمبود یاور بود.

حسن بن على بن فضال از حضرت پرسید : چرا کنیه‌ی پیامبر ابا القاسم است ؟ فرمود : چون پسرى به نام قاسم داشت؛ راوى گفت : آیا مرا قابل مى‏ دانى که زیاده بفرمایى ؟ فرمود : آرى، تو مى‏دانى که پیامبر (ص) فرمود : من و على دو پدر این امت هستیم. گفت : آرى. فرمود : و مى ‏دانى که على قسمت کننده بهشت و جهنم است ؟ گفت : آرى . فرمود : به پیامبر ابوالقاسم گویند چون او پدر (على است که) قسمت کننده بهشت و جهنم است...

از حضرت رضا (ع) پرسیدند : آیا این حدیث درست است که پیامبر (ص) مى ‏فرمود : اصحاب من چون ستارگانند ، به هر کدام که اقتدا کنید، هدایت یافته ‏اید ؟ فرمود : آرى ، مقصود حضرت رسول‏ (ص)کسانى هستند که بعد از او، راه را تغییر ندادند و تبدیل نکردند، پرسیدند : از کجا معلوم مى‏شود ؟ فرمود : به جهت روایتى که اهل سنت نقل مى‏ کنند که پیامبر (ص) فرمود: روز قیامت مردانى از اصحاب مرا از حوض من دور مى ‏کنند همچنان که شترهاى غریبه را از آب دور مى‏ کنند، من مى ‏گویم : خدایا ! اصحاب من، اصحاب من، به من گفتـه مى ‏شـود : تو نمى ‏دانى بعـد از تو چـه کردند ! و آن ها را به طرف چپ مى ‏برند، من مى ‏گویم : دور باشند و نابود گردند. سپس حضرت رضا (ع) فرمود: آیا فکر مى‏ کنى این جریان براى کسانى که ثابت ماندند و متغیر نشدند مى ‏باشد ؟

منبع: حکایت آفتاب، تالیف سید محمد نجفی یزدی، تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی.مطالب مرتبط