امام رضا (ع) فرمود: «اِنّمَا سُمِّیَ اُولُوالعَزمِ، اُوِلیالعَزمِ لاَنّهُمْ کانوا اَصحابَ الشَّرائِعِ وَ الَعَزائِم»؛ پیامبران اولوالعزم در حقیقت بدین سبب اولوالعزم نامیده شده اند که دارای آیین و شریعت بوده اند.

  پیامبران اولوالعزم علیهم السلام

پیامبران اولوالعزم علیهم السلام

امام رضا (ع) فرمود: «اِنّمَا سُمِّیَ اُولُوالعَزمِ، اُوِلیالعَزمِ لاَنّهُمْ کانوا اَصحابَ الشَّرائِعِ وَ الَعَزائِم»؛ پیامبران اولوالعزم در حقیقت بدین سبب اولوالعزم نامیده شده اند که دارای آیین و شریعت بوده اند.
خداوند برای هدایت بشر در طول تاریخ پیامبرانی را فرستاده است، برخی پیامبران مانند حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی (ع) و محمد (ص) دارای کتاب و شریعت هستند، برخی پیامبران مانند حضرت داود (ع) تنها صاحب کتابند و شریعت خاصی ندارند و برخی پیامبران دیگر نه کتاب دارند و نه شریعت.

گروه نخست را پیامبران «اولوالعزم» نامیده اند اما چرا آنان به این نام خوانده می شوند و آیا تعداد آنان همین پنج نفرند یا بیشتر؟ مطالبی مطرح شده است که به توضیح آن می پردازیم:
«عزم» به معنای اراده محکم و استوار و «اولوالعزم» به معنای صاحبان اراده است.
در قرآن کریم «عزم» در چند معنا به کار رفته است که می توان به برخی از آنها اشاره نمود:
عزم به معنای صبر، خداوند می فرماید: «کسی که صبر کند و عفو نماید این از عزم امور است».
عزم به معنای وفای به عهد مانند: «و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزماً»؛ ما به آدم از قبل عهد و تسلیم اما او فراموش کرد و بر سر پیمان خود نایستاد.
در آیه 7 سوره احزاب نیز خداوند متعال چند نفر از پیامبران را نام می برد که از آنان پیمان های محکمی گرفته است و آنان عبارتند از پیامبر اسلام (ص)، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی (ع). این پنج پیامبر به طور ویژه پس از آن نام می برد که همه پیامبران الهی را به صورت جمع به کار برده است.
همچنین در آیه 35 از سوره احقاف به پیامبر اسلام (ص) سفارش می کند که «صبر و شکیبایی مانند شکیبایی پیامبران اولوالعزم داشته باش».
در آیه ای دیگر می خوانیم که این پنج پیامبر دارای شریعت بوده اند: «شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی»؛ خداوند برای شما آیینی تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آن چه را بر تو وحی کردیم و بر ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم.
همچنین در روایتی از امام سجاد (ع) آمده است که نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد (ص) پیامبران اولوالعزم هستند و بدین جهت به آنان اولوالعزم گفته شده است که به تمام مشرق و مغرب عالم (تمام جهانیان) و به جن و انس فرستاده شده اند.
در حدیث دیگری نیز از امام صادق (ع) فرمود: بزرگ پیامبران و رسولان پنج نفرند، آنان پیامبران اولوالعزم هستند و آسیاب نبوت بر محور آنان می چرخد که عبارتند از نوح، ابراهیم، موسی، عیسی (ع) و محمد (ص).
از مجموع بحث های گذشته می توان مفهوم سخن امام هشتم (ع) را فهمید که فرمود علت نامگذاری آنان به اولوالعزم این است که دارای شریعت و عزم هستند که مهمترین ویژگی پیامبران الوالعزم می باشد.


منبع: نشانی بهشت، تالیف حسین علوی مهر، تهیه و تدوین اداره امور فرهنگی آستان قدس، نشر قدس رضوی


مطالب مرتبط